خدمات - فنحاب زیرساخت
  • 96623910(021)
  • پارک فن آوری پردیس؛ خیابان نوآوری 3؛ پلاک 38

خدمات

سرور اختصاصی

سرور اختصاصی یکی از خدمات مرکز داده فنحاب است که امکان اجاره سرورهای فـیزیکی کامل را برای مشـتریان فراهم می‌کند

سرور خصوصی مجازی

سرور خصوصی یا به اختصار سرورمجازی (VPS)،بیـشتر امکانات یک سرور واقعی (اختصاصی) را داراست، اما میزان منابع سخت افزاری آن با استفاده از جدیدترین نرم‌افزارها و شیوه‌های مجازی‌سازی تعریف شده‌ است.

سرویس اشتراک مکانی در مرکزداده

از امکـانات کارآمد در مـرکز داده،وجود امـکان به اشتراک‌گذاری فضـا برای موسسات و سازمان‌های بزرگ است.با استفاده از این امکانات،سازمان‌ها و موسساتی که به فضایی بـرای قرار گرفتن سـرورهای خود با پشـتوانه پـهنـای بانـد پرظرفیت نیاز دارند، می‌توانند از خدمات هم مکانی (Colocation) در مرکز داده استفاده نمایند.

اختصاص فضای امن و محصور

فــضای اخـتصاصی مـرکز داده یکی از سرویس‌های مرکـز داده فنحاب است کـه امکان راه اندازی وایجـاد فـضای اختصاصی از مرکز داده را بـدون نیاز به صـرف هـزینه ‌های سنــگین برای ســازمان‌ها ، موسسـات دولتــی و خصوصی فراهم می‌سازد.

بهره برداری از خدمات جدید

با به کار گیری از متخصصان با تجربه برای نگهداری، تعمیرات و بهره‌برداری از انواع مرکز داده به زودی خدمات مرکز داده فنحابافزایش خواهد یافت.

راهکارهای تامین مرکز داده

تامین انواع تجهیزات برای مصرف کنندگان خدمات مرکز داده با رعایت استاندارد های مربوطه