پژوهش - فنحاب زیرساخت
  • 96623910(021)
  • پارک فن آوری پردیس؛ خیابان نوآوری 3؛ پلاک 38

پژوهش

جهش در خدمات مرکز داده با فنحاب
  • ۲۰
  • دی
  • جهش در خدمات مرکز داده با فنحاب

    مرکز داده فنحاب با توجه به امکان کنترل و نظارت مستقیم برخدمات همچنین ارتباط فیـبرنــوری با شرکت ارتباطات زیرسـاخت و مخابرات ؛از ...

    بدون دیدگاه